Intake consult

De intake is een apart consult, waarin de zorgverlener uw problematiek in kaart brengt en dit tezamen met andere belangrijke zaken registreert en administreert tot uw cliënten dossier.

 

 

Wanneer is een intake nodig?

 • voorafgaand van uw eerste acupunctuur consult.
 • u komt met een andere gecompliceerde zorgvraag terug, waarvoor een nieuwe intake/screening nodig is.

 

 

Wat houdt de intake nu precies in?

De intake bestaat uit diverse zaken, welke dermate van belang zijn voor uw uiteindelijke acupunctuurconsult, zijnde:

 • aanmaken en administreren cliëntendossier
 • registratie factuur gegevens
 • anamnese
 • registratie hoofd- en bijklachten
 • registratie medicatie/supplementen/kruiden
 • registratie medische historie
 • registratie allergieën
 • registratie verslavingen
 • vraagdiagnose (op basis van de Chinese geneeswijze)
 • polsdiagnose (op basis van de Chinese geneeswijze)
 • tongdiagnose (op basis van de Chinese geneeswijze)
 • contra-indicaties (redenen om niet te behandelen)
 • doorverwijzing naar een andere zorgverlener
 • opstellen behandelplan
 • informed consent
 • handtekening plaatsen voor ‘informed consent’ + toestemming voor behandeling.

 

 

Geheimhoudingsplicht

Acupunctuur Maassluis hecht grote waarde aan privacy. Het spreekt voor zich dat het cliëntendossier onder de geheimhoudingsplicht van de zorgverlener valt en nooit aan derden wordt verstrekt. Indien gegevens aan een andere zorgverlener doorgegeven moet worden, dan dient u voorafgaand uw schriftelijke goedkeuring te geven.